Bemiddeling

Familiale, relatie- en scheidingsbemiddeling

Soms zijn er conflicten binnen de familie, tussen broers en/of zussen, omtrent erfenissen, over de zorg voor ouders… waar je niet uit geraakt. Een bemiddelaar kan helpen om alle partijen, alle emoties aan bod te laten komen en de nodige ondersteuning te geven om samen tot een goeie oplossing te komen.

Wanneer je als koppel niet goed weet of je nog samen verder wil en je dit wil onderzoeken kan dit samen met de bemiddelaar. Zij begeleidt jullie in het praten en het luisteren naar elkaar, zorgt dat elke partij aan bod kan komen en ondersteunt jullie in het vinden van een gezamenlijke beslissing en in de verkenning van nieuwe samenleefregels. Soms kan je overwegen om tijdelijk uit elkaar te gaan.

Als je als koppel samen besluit om uit elkaar te gaan, kan scheidingsbemiddeling ondersteuning bieden. Dit kan voor samenwoners of voor gehuwden: bij het uit elkaar gaan zijn hier grote verschillen.

Kiezen voor bemiddeling is een keuze voor “samen uit elkaar gaan”, je kiest dan voor dialoog en overleg om te komen tot goede afspraken. De bemiddelaar zorgt er eveneens voor dat alle emoties bespreekbaar gemaakt worden. Wanneer je kiest voor bemiddeling heb je de intentie om gemaakte afspraken te respecteren omdat je ze zelf en in overleg gemaakt hebt.

De bemiddelaar begeleidt je bij het komen tot een goede ouderschapsregeling, de verdeling van het huis en van de goederen. Zij voorziet de nodige achtergrondinformatie om samen tot goede akkoorden te komen. Het belang van de kinderen staat in bemiddeling steeds op de voorgrond.

Nieuw samengestelde gezinnen en plus-ouders en kinderen, hebben het vaak moeilijk om met de nieuwe, complexere situatie om te gaan. Ook hier kan bemiddeling helpen.

Bemiddelen met kinderen

Kinderen nemen een belangrijke plaats in in het bemiddelingsproces. Er is de mogelijkheid dat elk kind, vanaf de lagere schoolleeftijd, op gesprek kan komen bij de bemiddelaar.

Bemiddeling met groepen

Bij conflicten in een team, een club, een woongroep,… kan het een goede keuze zijn om een bemiddelaar in te schakelen. Zij gaat aan de slag met groepsbemiddelingstechnieken. Eén of enkele samenkomsten kunnen het conflict/de conflicten uit de wereld helpen en de groep kan weer met nieuwe dynamiek verder. De ervaring heeft geleerd dat men vaak te lang wacht: meningsverschillen kunnen soms jarenlang aanslepen, worden niet snel als conflict benoemd en werknemers (of bewoners) voelen zich niet goed meer op het werk, bij elkaar, in de groep.
Niet zelden leidt dit tot burn-out, prestatievermindering, gebrek aan welbevinden. Het is aan te bevelen dat een leidinggevende, een lid van het team, een bewoner, … het initiatief neemt om de groep voor te stellen om een bemiddelaar in te schakelen. Vaak heeft men daarna de reactie: “hadden we dit al maar véél eerder gedaan!”.

Consultprijs:

44 euro/uur voor een individueel gesprek, 88 euro/uur voor twee personen.
Vanaf drie personen is de kostprijs 33 euro per persoon/uur.

Een bemiddelingsgesprek duurt gemiddeld ongeveer anderhalf uur. Voor een groep is de kostprijs 99 euro per uur.   

 

Mia Vranken
Oppemstraat 8 bus 13
1861 Wolvertem

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?
Contacteer me telefonisch op 0479 297 126 of stuur een e-mail naar info@miavranken.be